<<Երազ>> բնակելի թաղամասի առաջին համալիրը երկու մասնաշենքերից կազմված տասնութհարկանի շինություն է: Մասնաշենքերը 13-14-րդ հարկերում իրար են միացված կամրջով, որը շենքերին ինքնատիպություն հաղորդելուց բացի, ունի նաև էվակուացիոն նշանակություն: Շենքերից յուրաքանչյուրը ներառում է բնակարաններ` սկսած 68 մ2-ուց, 3մ բարձրությամբ առաստաղով, 2 սանհանգույցի առկայությամբ, լուսավոր ու ճարտարապետական հետաքրքիր լուծումներով, որոնք ապահովում են Ձեր ինտերիերի հարմարավետությունն ու յուրօրինակությունը:

Բնակելի թաղամաս

ՀԱՄԱԼԻՐ 1 ՀԱՄԱԼԻՐ 2 ՀԱՄԱԼԻՐ 3

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

144.41 մ2
68.64 մ 2
71.16 մ2
134.55 մ2
116.16 մ2
84.42 մ2
68.64 մ2
105.39 մ2
115.93 մ2
94.20 մ2
77.42 մ2
84.42 մ2
68.64 մ2
105.39 մ2
115.93 մ2
94.20 մ2
77.42 մ2
150.95 մ2
142.80 մ2
153.44 մ2
103.81 մ2
150.95 մ2
142.80 մ2
153.44 մ2
103.81 մ2
144.52 մ2
68.64 մ2
77.31 մ2
154.46 մ2
103.81 մ2
144.41 մ2
68.64 մ2
78.32 մ2
116.19 մ2
140.64 մ2
144.41 մ2
68.64 մ2
78.32 մ2
116.19 մ2
140.64 մ2
144.41 մ2
68.64 մ2
78.32 մ2
116.19 մ2
140.64 մ2
115.41 մ2
96.95 մ2
77.31 մ2
81.97 մ2
68.10 մ2
105.60 մ2
115.41 մ2
96.95 մ2
77.31 մ2
81.97 մ2
68.10 մ2
105.60 մ2
144.52 մ2
68.64 մ2
77.31 մ2
82.42 մ2
67.58 մ2
103.81 մ2
144.52 մ2
68.64 մ2
77.31 մ2
82.42 մ2
67.58 մ2
103.81 մ2
144.52 մ2
68.64 մ2
77.31 մ2
82.42 մ2
67.58 մ2
103.81 մ2
136.69 մ2
116.89 մ2
69.77 մ2
67.58 մ2
144.41 մ2
95.26 մ2
115.93 մ2
78.86 մ2
103.95 մ2
67.58 մ2
82.42 մ2
95.26 մ2
115.93 մ2
78.86 մ2
103.95 մ2
67.58 մ2
82.42 մ2
105.25 մ2
154.78 մ2
140.67 մ2
150.32 մ2
105.25 մ2
154.78 մ2
140.67 մ2
150.32 մ2
105.25 մ2
154.8 մ2
75.87 մ2
144.52 մ2
67.58 մ2
142.62 մ2
116.89 մ2
76.88 մ2
67.58 մ2
144.41 մ2
142.62 մ2
116.89 մ2
76.88 մ2
67.58 մ2
144.41 մ2
142.62 մ2
116.89 մ2
76.88 մ2
67.58 մ2
144.41 մ2
105.25 մ2
68.64 մ2
82.42 մ2
75.87 մ2
95.89 մ2
115.86 մ2
105.25 մ2
68.64 մ2
82.42 մ2
75.87 մ2
95.89 մ2
115.86 մ2
105.25 մ2
68.64 մ2
84.42 մ2
75.87 մ2
67.58 մ2
144.52 մ2
105.25 մ2
68.64 մ2
84.42 մ2
75.87 մ2
67.58 մ2
144.52 մ2
105.25 մ2
68.64 մ2
84.42 մ2
75.87 մ2
67.58 մ2
144.52 մ2